Geopatogenní Zóny


ČAKRA

Naše tělo oživuje velké množství emotivních, duševních a spirituálních sil. Jejich vzájemný vztah určuje naši osobnost a existenci. Nositeli těchto sil jsou energetické tělesné stavby, které naše fyzické tělo prostupují a zahalují. * Éterické tělo tvoří jemný protějšek našemu tělu fyzickému. Obsahuje základní energetický vzor všech jeho manifestací a je nositelem jeho vitální životní životní energie a fyzických pocitů a vjemů. * Emocionální tělo nazývané rovněž astrální je nositelem našich pocitů, emocí a charakterových vlastností. * Mentální tělo je nositelem našich myšlenek a idejí a rovněž našich racionálních a intuitivních poznatků. * Spirituální tělo nazývané rovněž příčinné nás spojuje s čistým Božským Já a zobrazuje nejvyšší aspekt našeho bytí. Každé z těchto těl má své vlastní základní vlnění. U éterického těla je tato frekvence nejnižší, zatímco u těla spirituálního je nejvyšší. Centrální body tohoto energetického systému nazýváme centry energie, neboli čakrami, které se nalézají v éterickém těle. Jakožto přijímající, transformační a rozdělovací stanice mají podobu trychtýřového víru – čakra, což v sanskrtu znamená kolo. Tato centra energii také vyzařují a ovlivňují tím své okolí. Tato staroindická nauka praví, že z každého tohoto centra vede energetický kanál k páteří – hlavnímu kanálu bioenergie, kde se tyto proudy vzájemně ovlivňují a vyrovnávají. Těchto center známe sem hlavních a dvě vedlejší. Každé z nich stojících v trvalém spojení s určitými tělesnými orgány a oblastmi přijímá a vysílá jiným vlněním v odpovídající základní barvě. Kromě fyzického řídí čakra i aspekty emotivní, duševní a spirituální.

ČAKRA ZÁKLADU – ČERVENÁ

Múládhára čakra - čakra kořene, základní centrum
Živel - země
Oblast těla - genitální
Barva - červená
Tatwa - Prithivi

Toto centrum nalézající se mezi kostrčí a genitáliemi má přímý vliv na rozmnožovací orgány a pohlavní žlázy. Jeho hlavním úkolem je udržovat a obnovovat životně důležité funkce, jako je krevní a buněčná výstavba. Takto dodává našemu tělu základní elementární životní energii. Zároveň však také podporuje sexuální pud, potenci, plodnost, sílu vůle a chuť k životu. Jde o základní potřeby člověka, které mohou být omezené nebo umrtvené špatnou životosprávou, náklonností k alkoholu, kouřením anebo závislostí na drogách. Skrze toto centrum jsou naše myšlenky směrovány zejména na materiálně existenční zabezpečení a udržení obvyklého standardu. Koncentrovaná vibrace tohoto základního centra člověka je svou povahou blízká vibraci Země. Vlnění je velmi husté, proto symbolizuje život, sílu, vitalitu, odvahu a vazbu na všechno tělesné a pozemské. Proto tedy nejúčinněji působí na krevní vady, anémii a tuberkulózu. V duševní rovině zmírňuje svým povzbuzujícím a inspirujícím vlivem deprese a letargii. Základní barva je červená. Její zhmotnění nalezneme v červených kamenech, achátu a stříbra. Každý z těchto kamenů splňuje své poslání a určení v jiném smyslu a podle své povahy.

ČAKRA SAKRÁLNÍ – ORANŽOVÁ

Svadhišthána – čakra, čakra sleziny, centrum kříže a vitality
Živel - země
Oblast těla - podbřišek
Barva - oranžová
Tatwa - apas

Oranžová barva tohoto druhého centra symbolizuje energii, která obnovuje a oživuje. Tato široká škála hřejivých tónů – od žlutooranžové až po takřka červenou – v nás probouzí smyslovou rovinu sexuality a původní přírodní pocity, které nám současně darují vědomí vnitřní sounáležitosti s plodící energií Země. Tvořivá síla, volnost a schopnost plynout životem jsou výrazným znakem vlivu tohoto centra na náš celkový organismus. Oranžová je barva teplá, pozitivní, povzbuzující a proto zejména podporuje trávící ústrojí a krevní oběh. Propojením se žlázami nadledvinek ovlivňuje nejen činnost srdeční a vývoj pohlavních žláz, ale i metabolismus, funkci látkové výměny. Tím zbavuje náš organismus zatěžujících zplodin a uvádí jej tak nepřímo do stálé rovnováhy. Červená zosobňuje osobnost a vitalitu, žlutá moudrost. Propojení těchto barev v oranžovou zklidňuje hněv a vede nás k sebeovládání, tím nepřímo podporuje pozitivní vztah mezi lidmi. Barvě tohoto centra odpovídá barva karneolu, ohnivého opálu, hyacintu a oranžových druhů korálu, měsíčku a perel.

ČAKRA SOLAR PLEXUS – ŽLUTÁ

Manipúra – čakra, čakra pupeční, centrum solar plexus
Živel - oheň
Oblast těla - solar plexus
Barva - žlutá
Tatwa - težas

Toto třetí centrum, známé rovněž pod názvem nervová pleteň, místo nejen fyzické, ale i duševní energie, má ústřední funkci v lidském organismu. Z tohoto centra, jak vyplývá z jeho názvu, je řízen především vegetativní nervový systém. Je propojen se slinivkou břišní a takto ovlivňuje zažívací orgány , játra a metabolismus. Je zde i centrum našeho emotivního vnímání a vyzařování – skrze něj intuitivně cítíme vztah okolí vůči nám a naopak. Zde se konkretizují ideální představy a tak reprezentuje naše Já, naše individuality. Protože jsme v této oblasti těla tak snadno zranitelní, a to nejen fyzicky, ale především duševně, v horším případě se projevují pocity méněcennosti. Ohnivá záře nervové pleteně nese v sobě i další aspekty svého působení – podporuje touhu po štěstí a schopnost plného prožití života. Jestliže je toto centrum blokováno, pak je drasticky omezena i vědomá vůle správně a rozhodně reagovat v denním životě. Jinak řečeno: toto centrum řídí naše počiny jak v rovině fyzické, tak i pocitové. Pokud tuto oblast solar plexus propojíme jen s centrem temene, znásobí se vzájemně nejen jejich síla, ale i vliv. Žlutá zář symbolizuje moudrost, intelekt a inteligenci v mentální rovině, fialová v rovině duchovní. V tomto centru – jak rovněž vyplývá z názvu – dominuje sluneční energie: vůle k vědomému použití všech dostupných možností v rovině tělesné, duševní i duchovní. Tato pleteň je naším vnitřním sluncem, naším středem, kde se vše soustřeďuje: síly země i vesmíru, materie i duchovna. Vzájemný vztah a jejich propojení určují náš život a naše pocity. Jestliže jsme například úzkostlivý, podléháme-li depresívním stavům, nebo naopak jsme-li bezstarostní a veselí, to vše ovlivňuje a podmiňuje stav centra solar plexus. Základní barva je žlutá a zlatistá.

ČAKRA SRDCE – ZELENÁ A RŮŽOVÁ

Anáhata – čakra, čakra lásky a harmonie, srdeční centrum
Živel - země, voda, oheň, vzduch
Oblast těla - srdce
Barva - zelená, růžová
Tatwa - vaju

Toto čtvrté centrum, oblast srdce a jeho okolí, má ústřední vliv na všechny životní funkce související se srdeční činností. Jeho propojení na thymusovou žlázu – brzlík rovněž ovlivňuje i náš imunitní systém. K tomuto náročnému úkolu jsou nezbytné pulsující, život udržující a regenerující síly projevující se zelní – barvou přírody. Zelená barva symbolizuje harmonii, sympatii, kreativitu, obnovu, zdraví a hojnost – veškeré znaky, kterými se projevuje i příroda ve své panenské kráse. Působí blahodárně nejen na srdce, ale i na nervový systém, neboť svou klidnou září nerozněcuje naše smysly. Žlutá barva v ní obsažená zosobňuje duši, modrá ducha. Zelené kameny náležející do této skupiny nás učí trpělivě objevovat a vážit si prosté krásy kolem nás, nechat se jí ovlivňovat a inspirovat a tak dosáhnout vnitřní harmonie a rovnováhy. Podněcují v nás lásku, radost a touhu smyslně naplnit náš život. Vliv srdečního centra povzbuzuje lásku ve všech podobách, až k té nejvyšší – duchovní, jejíž jemná záře nalézá odezvu v barvě růžové, která otvírá naše srdce. Tato nesobecká, oddaná a něžná láska nezná hranic ve své obětavosti. Vede nás do jiné, jemnější a vzdálenější sféry, kde se nám pocit hlubokého štěstí otevírá ve zcela jiné dimenzi. Použijeme-li obě barvy kamenů společně, přičemž zelená srdce čistí a růžová zahřívá a posiluje, prohloubíme jejich vzájemné působení.

ČAKRA HRDLA – SVĚTLE MODRÁ

Višuddha – čakra, čakra krku, centrum komunikace
Živel - vzduch
Oblast těla - hrtan
Barva - světle modrá a tyrkysová
Tatwa - akáša

Toto v pořadí páté centrum energie, ležící v oblasti hrtanu, reguluje zejména řeč a sebevyjádření. Zde hlasem jednak konkretizujeme své myšlenky, ale i současně tvoříme důraz ve větě a způsob vyjadřování. Tímto centrem dosáhneme i roviny vyšší – nalezneme kontakt s duchovním Já a schopnost vnímání vnitřního hlasu. Toto přímé propojení zprostředkuje i opačný směr – pomáhá této jemné energii projevit se řečí. Centrum hrtanu je ve vztahu ke světlemodré a tyrkysové, barvě oblohy i moře, nekonečna i hlubin, které nás upomínají na dálky duchovna a nekonečné hloubky naší duše. Tato průzračná modř vnáší do našeho nervového systému klid zatíženým myšlenkám, uvolnění duši a jasno pocitům. Dává nám schopnost čerpat z hloubek a prostoupit tak své Já Božským nekonečnem. Modrá barva symbolizuje i inspiraci a zbožnost, povznáší a usmiřuje, jasní a otevírá duši. Je to barva duchovní čistoty. Toto centrum má vliv také na fyzický stav našeho organismu. Vzhledem ke své poloze působí v oblasti krčních nemocí – boří tu blokády a zmírňuje záněty. Podporuje i stavbu kostí a ovlivňuje štítnou žlázu v její funkci látkové přeměny. Štítná žláza produkuje hormon thyroxin, který je vyplavován do krve a mízy a tím ovlivňuje metabolismus v tkáních. Kromě této fyzické funkce řídí i náš okamžitý stav – zdali jsme pasívní nebo aktivní, unavení nebo svěží, zarmoucení nebo veselí a šťastní, nervózní nebo vyrovnaní. Tímto nepřímým způsobem – avšak podstatně – ovlivňuje naše celkové fyzické a duševní zdraví. Základní barva je světlemodrá až tyrkysová. Je nutno brát na vědomí, že se z těchto kamenů projevují i tmavějšími odstíny, které patří svým charakterem a silou více od centra třetího oka, nebo dokonce se vyskytují i v barvách jiných.

ČAKRA ČELA – TMAVOMODRÁ A INDIGO

Ádžňa – čakra, čakra rozkazu, Třetí oko, centrum čela
Oblast těla - čelo
Barva - tmavomodrá a indigo
Tatwa - manas

Toto šesté centrum, nalézající se v oblasti čela nad kořenem nosu, je místo intuice a inspirace, vnitřního hlasu a vidění. Je to místo třetího oka, sídlo rozumu a ducha, projekce naší vůle i mimosmyslového vnímání. Barva indigo symbolizuje duševní obratnost, sebeovládání, moudrost a mystiku. Pomáhá v prohlédnutí třetího oka, otevírá brány podvědomí a zasutých zážitků ukrytých v duši. Je mostem mezi konečnem a nekonečnem, přičemž negativní aspekty zažehnává a pozitivní podněcuje. Zatímco světlá a azurově modrá podporuje zejména duchovní inspiraci, tmavomodrá představuje vesmírnou hloubku a sílu, která daruje neklidnému duchu rovnováhu a vnitřní smír. Spojením duše s nekonečnem vyvstane před naším vnitřním zrakem smysl celé naší existence. Vlastnosti center třetího oka a temene lze prohloubit, propojíme-li je odpovídajícími kameny. Jejich vliv a síla se tak velmi výrazně znásobí. Prokáže se zejména v tom, že nás nechá vstoupit do hlubin podvědomí, kde jsou shromážděny všechny naše zážitky, otevře nám tyto brány a to, co nás blokuje, osvětlí a zkonkrétní. To je už první krok k našemu osvobození od těchto blokád. Toto centrum energie je napojeno i na hypofýzu (podvěsek mozkový), která, jakožto žláza ústřední, jednak řídí další žlázy s vnitřní sekrecí, ale je jimi i zpětně ovlivňována. Mám-li stručně charakterizovat vlastnosti tohoto centra, jsou to tyto hlavní body: Božská moudrost, svaté zákony, duchovní principy, Božské světlo v duši, víra, rozvoj vyššího vědomí a duševní léčení. Do této čakry náležejí kameny tmavě modré a křišťál – král všech kamenů, který má značný vliv i v centru posledním – v centru temene.

ČAKRA TEMENE – FIALOVÁ A BEZBARVĚ PRŮZRAČNÁ

Sahasrára – čakra, čakra korunní, centrum temene
Oblast těla - temeno
Barva - fialová a bezbarvě průzračná

Toto sedmé a poslední hlavní centrum je nositelem fialové barvy, která symbolizuje duchovní mystéria. Červená v ní obsažená zosobňuje materii, modrá ducha. Purpurová symbolizuje spirituální vypětí, světle fialová lidumilnost a purpurově modrá idealismus. Centrum temene, řečeno korunní, nás spojuje s nejvyšší kosmickou energií a podporuje nás v touze po splynutí s Božským Já. To odpovídá poznatku, že vše je obsaženo v jednom a jedno je nedílná součást všeho. Je-li toto centrum bez blokád a otevřené, přijímá nejen energii spirituální, poselství nejvyšších dimenzí, ale i zlatý světelný déšť a sluneční paprsky energie léčebné. Toto centrum je propojeno s epifýzou (šišinka mozková), jejíž vliv na organismus není dosud zcela jasný – jen je známo, že ovlivňuje proces růstu a od sedmého roku věku zakrňuje. Z léčebného hlediska ovlivňuje nespavost a nervozitu, jejichž příčina tkví v duševní poruše. Základní barva je fialová, tomu odpovídají kameny fialové a purpurové, a bezbarvě průzračná, kterou zosobňují zejména kameny mající nesmírnou moc i nad všemi ostatními centry – drahý opál, diamant a křišťál.