Nedotýkej se mne železem


Úvod

Někdy kolem roku 2 000 jsem si pořídil detektor kovů a začal se s ním toulat po lesích Vysočiny. Brzy jsem zjistil, jak velké množství kovových předmětů, především železných, se nachází v zemi a to i na místech, kde by to nikdo nečekal. Postupně jsem začal cítit, že železo přírodě vadí a na vnitřní popud jsem je začal odvážet do sběrného dvora. Dlouhodobý pobyt v přírodě člověka učí větší vnímavosti, otvírá intuici a vnímání širších souvislostí. Postupně jsem si začal uvědomovat i to, že poci´tuji sílící nechuť k obdělávání půdy na své zahradě. Nejdřív jsem nechápal proč, když práce na zahradě vždy patřila k mým nejoblíbenějším činnostem. Postupně mi došlo, že Zemi vadí železné nářadí, že jí z nějakého důvodu škodí. Zřejmě to souvisí se zvyšujícími se vibracemi a změnami v magnetickém poli Země. Proto doporučuji odstanit ze zahrádek všechny železné přeměty a případně i prohledat půdu pomocí detektoru a odstranit z ní všechny nalezené kovové předměty. Když jsem začal pátrat po neželezném nářadí na obdělávání půdy, zjistil jsem, že je u nás prakticky nedostupné, nebo příliš drahé. Proto jsem se rozhodl nechat si vyrobit bronzové nářadí na obdělávání půdy nejdříve pro sebe a pak tuto možnost nabídnout i ostatním, podobně vnímajícím lidem.

Vzkaz matky Země

Jedním z průvodních znaků Kalijugy /černý nebo též železný věk/ je všeobecné používání železa. To poškozuje či oslabuje vše živé, s čím přijde do styku. Źelezné nářadí, používané několik posledních staletí k obdělávání půdy, narušuje přirozený zemský magnetismus.Částečky železa, které se z něho dostávají do půdy, ji vysušují a znehodnocují. Na takto narušené půdě, poničené ještě používáním chemikálií a umělých hnojiv, vyrůstají oslabené rostliny, které pak mají vliv na zmenšení životní síly a odolnosti svých konzumentů - zvířat i lidí.
Alespoň na své zahrádce či políčku začněme používat neželezné nářadí, nejlepší je k obdělávání půdy měď, resp. její slitiny /měď je příliš měkká, měděným nářadím se dá obdělávat jen kyprá půda bez kamení/. Toto nářadí nejen že nenarušuje magnetismus země, ale do značné míry půdu i uzdravuje. Čím vyšší je obsah mědi v nářadí, tím výraznější je ozdravný účinek na půdu. Výnosy na pozemku obdělávaném např. bronzovým nářadím se během 1 - 2 sezón zvýší min. o 50 %, rostliny jsou pak zdravější a odolnější. Něco obdobného jako při obdělávání půdy železným nářadím se děje, když krájíme ovoce, zeleninu či jinou "živou" potravu železným nožem. Dochází nejen k narušení přirozeného magnetického pole plodin, ale i ke ztrátě značné části vitaminů a enzymů. Také železná lžička a příbory nepříznivě působí na své uživatele.Lidé dřívějších staletí zřejmě dobře věděli, proč používají stříbrné lžíce a jídelní náčiní /ti chudší jedli dřevěnými lžícemi/. Místo železných nožů raději používejme keramické, nebo zhotovené z nemagnetických kovů /stříbro, slitiny mědi atd/. Také struhadla, mlýnky a další kuchyňské náčiní postupně nahrazujme jiným, vyrobeným z neželezných materiálů.


Bronzové motyky (ilustrační foto)
Cena: 790Kč


E-mail: Slavek.Popelka@seznam.cz


Další druhy nářadí /rýče, rycí vidle, sázecí lopatky, vypichováky atd./ už jsou k dispozici.

Více informací na www.bronzovenaradi.albums.cz