Psychosomatické zóny


Paranormální jevy

Žádná diskuse o geopatogenních energiích by nebyla úplná bez úvahy o paranormálních jevech. Stručně řečeno, paranormální jevy nejsou geopatogenní, ale jejich účinky mohou být podobné. Hodně se mluví o tom, co přesně paranormální jevy jsou a jestli takové věci vůbec existují mimo představivost několika poněkud hysterických nebo vnímavých lidí. Jestliže, jak se zdá pravděpodobné, mohou silné myšlenkové proudy nějakým způsobem přilnout k určité budově, mohlo by to být vysvětlením pro duchy a strašidla. Traumatické události jsou schopny vyvolat v člověku tak silné pocity, že energetické vibrace těchto myšlenek a pocitů se nějakým způsobem vtisknou do budovy a zůstanou tam dlouho po smrti zmíněného jedince. Za určitých podmínek se tyto myšlenkové formy mohou znovu ukázat, takže se přitom zjeví „duchové“. Znovu se dá říct, že je to směšná představa, ale stejně jako u analogie s přímkovými zářiči a faxem máme dnes podobný moderní ekvivalent v podobě videa. Předpokládá se také, že duchové se zjevují tam, kde nějaká osoba zemřela náhlou smrtí, takže její éterické tělo zůstalo v určitém smyslu „ponecháno na místě“. Protože paranormální jevy na sebe mohou vzít různé formy, je pravděpodobné, že neexistuje jednoduché vysvětlení pro přesný mechanismus jejich aktivity. Ať už je původ paranormálních jevů jakýkoliv, je jasné, že někteří lidé na ně reagují nepříznivě. K rozehnání těchto energií se používaly různé techniky a je zajímavé si uvědomit, že většina z nich (jako například exorcismus) také obsahují různé myšlenkové formy. Je docela dobře možné, že se silně pozitivní myšlenkový proud položí na negativní myšlenkový proud a tím vymaže jeho negativní působení.